Kursy rosyjskiego - charakterystyka

  Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką Kalinka:

SEMESTR 1 - poziom U1
SEMESTR 2 - poziom U2
SEMESTR 3 - poziom U3
SEMESTR 4 - poziom U4
SEMESTR 5 - poziom U5
SEMESTR 6 - poziom U6
SEMESTR 7 - poziom U7
SEMESTR 8 - poziom U8

KURS BIZNESOWY

poziom CB1 - certyfikacyjny (semestr 1)
poziom CB2 - certyfikacyjny (semestr 2)
poziom B1 - język współpracy (semestr 1)
poziom B2 - język współpracy (semestr 2)

KURS MATURALNY

poziom MP
poziom MR

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU TELC

egzamin na poziomie B1
egzamin na poziomie B2

KURS DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH PONOWNIE

poziom RP1
poziom RP2