JĘZYK ROSYSJKI W BIZNESIE

 

Egzamin „Русский язык как иностранный – экономический профиль” (ТРКИ)" jest jedynym uznawanym oficjalnie w Polsce egzaminem z rosyjskiego języka biznesowego. Przeprowadzany jest dwa razy do roku przez komisję, złożoną z egzaminatorów z Rosji. Odpowiada poziomowi B2 według skali Rady Europy.

Składa się z pięciu części:

  • czytanie ze zrozumieniem [60 min.]
  • sprawdzian pisemny [60 min.]
  • sprawdzian z gramatyki i leksyki [60 min.]
  • rozumienie ze słuchu [45 min.]
  • konwersacja [20 min.-przygotowanie, 20 min.-rozmowa]

Uzyskanie wyniku 75-100% z każdej części egzaminu oznacza uzyskanie certyfikatu.