Kursy rosyjskiego - TELC

Szanowni Państwo,

Jedną z najlepszych form udokumentowania znajomości języka rosyjskiego jest egzamin TELC (The European Language Certificates) – system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Jest to jedyny egzamin z języka rosyjskiego uznawany w wszystkich krajach Unii Europejskiej.

TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

Egzaminy TELC z języka rosyjskiego przeprowadzane są na dwóch poziomach (B1 i B2) i składają się z dwóch głównych części:

I – część pisemna (pisanie, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem i test leksykalno-gramatyczny)
II – część ustna (rozmowa na zadane tematy, negocjacje, uzyskiwanie informacji)

Nasza szkoła rosyjskiego prowadzi przygotowania do egzaminu w formie:
kursów stacjonarnych w wymiarze 60 godzin lekcyjnych
szkoleń w firmach

Kalinka jest Licencjonowanym Ośrodkiem TELC.
Egzaminy przeprowadzane są w naszej szkole przez lektorów „Kalinki”, posiadających licencje egzaminatorów TELC.

Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną. Certyfikaty drukowane i przesyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz.U. nr 266 certyfikat TELC (poziom B2 – dla języka rosyjskiego) jest oficjalnie uznawany przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka. Poza służbą cywilną uznawany jest również certyfikat TELC – poziom B1.

nauka rosyjskiego tylko w naszej Szkole Rosyjskiego Kalinka w Warszawie


Serdecznie zapraszamy!